Lifevac gebruikt?

Wereldwijd onderzoek

LifeVac is verheugd een grote stap voorwaarts te zetten in de richting van het bereiken van ons uiteindelijke doel, namelijk het invoeren van niet-invasieve luchtwegverwijderingsapparaten in het BLS-verslikprotocol.

Door de toevoeging van apparaten zoals de LifeVac kan de doeltreffendheid van het huidige BLS-verstikprotocol stijgen van 76% naar de 100%, althans zo dicht als dat we bij de 100% kunnen komen. 100% succes kan niet worden gegarandeerd, maar we kunnen er wel met z’n alle naar streven. Met dit aangepaste protocol ontstaat er ook een extra optie voor rolstoelgebruikers, zwangere vrouwen en kinderen, mocht het niet mogelijk om hun leven te redden door middel van de abdominale stuwkracht.

LifeVac heeft tot op heden (04-08-2021) al meer dan 156 levens gered in een verstikkingsnoodgeval. In deze gevallen had het BLS-verstikkingsprotocol geen effect of kon deze door omstandigheden niet worden uitgevoerd. De combinatie van deze gegevens met de vele medische publicaties getoetst door collega’s, de veiligheid, de onafhankelijke tests, de effectiviteit en bruikbaarheid, tonen de noodzaak van een dergelijke implementatie aan. Dit zou vele levens per jaar kunnen redden van een verstikkingsdood.

Om dit te kunnen bereiken hebben we uw hulp nodig.
We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de LifeVac!

Onderzoekers voeren een studie uit naar de voordelen en nadelen van het gebruik van antiverstikkingsapparaten (ACD’s) bij iemand die stikt.

Traditionele verstikkingsinterventies (zoals buikstoten, stoten in de rug, en hartmassage) zijn  al tientallen jaren aanbevolen, maar recentelijk zijn antiverstikkingsapparaten een potentieel alternatief geworden voor de traditionele technieken. Deze studie heeft als doel meer gegevens over deze apparaten te verzamelen.

Om deze studie goed te kunnen voltooien hebben we uw ervaring met het apparaat nodig. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u onderstaande enqûete voor ons wil invullen. Klik op de link om deze enqûete in te vullen.

Klik hier voor de Enqûete
 

(Mocht u wederverkoper zijn van de LifeVac, deel dit bericht dan gerust met u klanten)

Lifevac kopen

Wilt u de Lifevac aanschaffen voor uw thuissituatie, voor een zorginstelling of een kinderdagverblijf? Wij werken met diverse samenwerkingspartners. Kijk op ons overzicht voor de partners of contact ons.